Czas pracy należy do najbardziej trudnych i skomplikowanych zagadnień w praktyce kadrowej. W tej części serwisu zawarliśmy wiele praktycznych porad specjalistów prawa pracy w zakresie planowania czasu pracy oraz jego rozliczania. Sprawdzisz w niej m.in. jakie są systemy czasu pracy oraz jak w praktyce możesz je wprowadzić i zastosować w swojej firmie. Jakie obowiązują normy czasu pracy i czy prawidłowo ustalasz wymiar czasu pracy pracowników. Poznasz wskazówki dotyczące sporządzania grafików (harmonogramów) czasu pracy. Wreszcie, dzięki praktycznym odpowiedziom zawartym w tym dziale, upewnisz się, czy prawidłowo stosujesz przepisy o godzinach nadliczbowych oraz rozliczasz pracę w dni harmonogramowo wolne, niedzielę i święta oraz w porze nocnej.

Czas pracy

Dokumentacja czasu pracy

Godziny nadliczbowe

Praca w dni wolne

Wyjścia prywatne w czasie pracy

Czas pracy

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel