Ten dział zawiera porady ekspertów w zakresie realizacji uprawnień pracowników-rodziców. Upewnij się, jakie uprawnienia przysługują pracownicy w ciąży, a także jak prawidłowo udzielać zatrudnionym urlopu macierzyńskiego, rodzicielskiego oraz wychowawczego. Sprawdź, z jakich uprawnień może skorzystać ojciec dziecka. Zamieszczone tu porady pomogą Ci również właściwie stosować przepisy w zakresie ochrony pracowników-rodziców przed zwolnieniem.

Ochrona rodzicielstwa

Urlop rodzicielski

Urlop macierzyński

Pracownica w ciąży

Urlop wychowawczy

Ochrona pracowników - rodziców

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel