Ochrona przed zwolnieniem oznacza zakaz wypowiadania lub rozwiązania stosunku pracy z określonymi pracownikami. Dotyczy to np. osób w okresie ochrony przedemerytalnej, pracowników korzystających z uprawnień rodzicielskich, czy chronionych działaczy związkowych. W tym dziale znajdziesz porady ekspertów odnoszące się do tego zagadnienia.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel