Pracodawca jest odpowiedzialny za to, aby pracownik przed dopuszczeniem go do pracy miał zapewnione przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ponadto pracodawca musi organizować okresowe szkolenia w tym zakresie. Poznaj odpowiedzi ekspertów na pytania związane z tematyką szkoleń bhp.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel