Czy można dyscyplinarnie zwolnić pracownika w czasie jego choroby? Jaki jest okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony oraz nieokreślony? Szczegółowe omówienie zagadnień związanych z rozwiązaniem stosunku pracy znajdziesz w tym dziale.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel