Każdy pracodawca ma prawo dokonywać zmian organizacyjnych i – jeśli jest to konieczne – zwalniać z tego tytułu pracowników. Jednak pracodawcy zatrudniający co najmniej 20 pracowników podlegają w tej kwestii odrębnym regulacjom. W tym dziale znajdziesz porady ekspertów związane z tematyką rozwiązywania umów z przyczyn niedotyczących pracowników.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel