Wyświetl wydarzenia:
«
»

maj 2016

05 maja2016

 • Składki ZUS

  Do 5 maja 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 maja2016

 • Składki ZUS

  Do 10 maja 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 maja2016

 • Składki ZUS

  Do 16 maja 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 maja2016

 • Zaliczka na podatek / Wpłaty na PFRON

  Do 20 maja 2016 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za kwiecień.

31 maja2016

 • ZFŚS

  Do 31 maja 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • pierwszą część odpisu na Zakładowy Fundzusz Świadczeń Socjalnych

czerwiec 2016

06 czerwca2016

 • Składki ZUS

  Do 6 czerwca 2016 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 czerwca2016

 • Składki ZUS

  Do 10 czerwca 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 czerwca2016

 • Składki ZUS

  Do 15 czerwca 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 czerwca2016

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 czerwca 2016 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za maj,,
  • dokonać wpłaty na PFRON za maj.

lipiec 2016

05 lipca2016

 • Składki ZUS

  Do 5 lipca 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 lipca2016

 • Składki ZUS

  Do 11 lipca 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 lipca2016

 • Składki ZUS

  Do 16 lipca 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 lipca2016

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 lipca 2016 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za czerwiec.

sierpień 2016

05 sierpnia2016

 • Składki ZUS

  Do 5 sierpnia 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 sierpnia2016

 • Składki ZUS

  Do 11 sierpnia 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 sierpnia2016

 • Składki ZUS

  Do 16 sierpnia 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

22 sierpnia2016

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 22 sierpnia 2016 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za lipiec.

wrzesień 2016

05 września2016

 • Składki ZUS

  Do 5 września 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

12 września2016

 • Składki ZUS

  Do 12 września 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 września2016

 • Składki ZUS

  Do 15 września 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 września2016

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 września 2016 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za sierpień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za sierpień.

30 września2016

 • ZFŚS

  Do 30 września 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • drugą część odpisu na Zakładowy Fundzusz Świadczeń Socjalnych

październik 2016

05 października2016

 • Składki ZUS

  Do 5 października 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 października2016

 • Składki ZUS

  Do 10 października 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17 października2016

 • Składki ZUS

  Do 17 października 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 października2016

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 października 2016 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za wrzesień.

listopad 2016

07 listopada2016

 • Składki ZUS

  Do 7 listopada 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 listopada2016

 • Składki ZUS

  Do 10 listopada 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 listopada2016

 • Składki ZUS

  Do 15 listopada 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21 listopada2016

 • Zaliczka na podatek / Wpłaty na PFRON

  Do 21 listopada 2016 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za październik,
  • dokonać wpłaty na PFRON za październik.

30 listopada2016

 • Ustalenie płatnika zasiłków na 2017 r.

  30 listopada 2016 r.
  Według stanu na ten dzień następuje ustalenie który podmiot (pracodawca czy ZUS) uprawniony będzie do wypłaty ubezpieczonym w 2017 r. świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa.

  Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej, prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość ustalają oraz świadczenia te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, płatnikiem zasiłku jest ZUS.

grudzień 2016

05 grudnia2016

 • Składki ZUS

  Do 5 grudnia 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

12 grudnia2016

 • Składki ZUS

  Do 12 grudnia 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 grudnia2016

 • Składki ZUS

  Do 15 grudnia 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 grudnia2016

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 grudnia 2016 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za listopad,
  • dokonać wpłaty na PFRON za listopad.

31 grudnia2016

 • ZFŚS

  Do 31 grudnia 2016 r.
  Trzeba:

  • dokonać korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2016 r.

styczeń 2017

05 stycznia2017

 • Składki ZUS

  Do 5 stycznia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 stycznia2017

 • Składki ZUS

  Do 10 stycznia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 stycznia2017

 • Składki ZUS

  Do 16 stycznia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

31 stycznia2017

 • ZUS IWA

  Do 31 stycznia 2017 r.

  Trzeba sporządzić:

  • informację ZUS IWA za 2016 r.

luty 2017

06 lutego2017

 • Składki ZUS

  Do 6 lutego 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 lutego2017

 • Składki ZUS

  Do 10 lutego 2017 r.
  Trzeba wpłacić
  :

  • składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 lutego2017

 • Składki ZUS

  Do 15 lutego 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 lutego2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłaty na PFRON

  Do 20 lutego 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za styczeń,
  • dokonać wpłaty na PFRON za styczeń.

28 lutego2017

 • Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

  Do 28 lutego 2017 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację roczną dla ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców) za 2016 r.

marzec 2017

06 marca2017

 • Składki ZUS

  Do 6 marca 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 marca2017

 • Składki ZUS

  Do 10 marca 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 marca2017

 • Składki ZUS

  Do 15 marca 2016 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 marca2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłaty na PFRON

  Do 20 marca 2016 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za luty,
  • dokonać wpłaty na PFRON za luty.

31 marca2017

 • ZUS ZSWA za 2016 r.

  Do 31 marca 2017 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację do ZUS o pracownikach zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA) za 2016 r.

kwiecień 2017

05 kwietnia2017

 • Składki ZUS

  Do 5 kwietnia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 kwietnia2017

 • Składki ZUS

  Do 10 kwietnia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

18 kwietnia2017

 • Składki ZUS

  Do 18 kwietnia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 kwietnia2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłaty na PFRON

  Do 20 kwietnia 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za marzec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za marzec.

maj 2017

05 maja2017

 • Składki ZUS

  Do 5 maja 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 maja2017

 • Składki ZUS

  Do 10 maja 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 maja2017

 • Składki ZUS

  Do 15 maja 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

22 maja2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłaty na PFRON

  Do 22 maja 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za kwiecień.

31 maja2017

 • ZFŚS

  Do 31 maja 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • pierwszą część odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

czerwiec 2017

05 czerwca2017

 • Składki ZUS

  Do 5 czerwca 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

12 czerwca2017

 • Składki ZUS

  Do 12 czerwca 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 czerwca2017

 • Składki ZUS

  Do 16 czerwca 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 czerwca2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 czerwca 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za maj,
  • dokonać wpłaty na PFRON za maj.

lipiec 2017

05 lipca2017

 • Składki ZUS

  Do 5 lipca 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 lipca2017

 • Składki ZUS

  Do 10 lipca 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17 lipca2017

 • Składki ZUS

  Do 17 lipca 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 lipca2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 lipca 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za czerwiec.

sierpień 2017

07 sierpnia2017

 • Składki ZUS

  Do 7 sierpnia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 sierpnia2017

 • Składki ZUS

  Do 10 sierpnia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 sierpnia2017

 • Składki ZUS

  Do 16 sierpnia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21 sierpnia2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 21 sierpnia 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za lipiec.

wrzesień 2017

05 września2017

 • Składki ZUS

  Do 5 września 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 września2017

 • Składki ZUS

  Do 11 września 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 września2017

 • Składki ZUS

  Do 15 września 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 września2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 września 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za sierpień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za sierpień.

30 września2017

 • ZFŚS

  Do 30 września 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • drugą część odpisu na Zakładowy Fundzusz Świadczeń Socjalnych

październik 2017

05 października2017

 • Składki ZUS

  Do 5 października 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 października2017

 • Składki ZUS

  Do 10 października 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 października2017

 • Składki ZUS

  Do 16 października 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 października2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 października 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za wrzesień.

listopad 2017

06 listopada2017

 • Składki ZUS

  Do 6 listopada 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 listopada2017

 • Składki ZUS

  Do 10 listopada 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 listopada2017

 • Składki ZUS

  Do 15 listopada 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 listopada2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 listopada 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za październik,
  • dokonać wpłaty na PFRON za październik.

30 listopada2017

 • Ustalenie płatnika zasiłków na 2018 r.

  30 listopada 2017 r.
  Według stanu na ten dzień następuje ustalenie który podmiot (pracodawca czy ZUS) uprawniony będzie do wypłaty ubezpieczonym w 2018 r. świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa.

  Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej, prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość ustalają oraz świadczenia te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, płatnikiem zasiłku jest ZUS.

grudzień 2017

05 grudnia2017

 • Składki ZUS

  Do 5 grudnia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 grudnia2017

 • Składki ZUS

  Do 11 grudnia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 grudnia2017

 • Składki ZUS

  Do 15 grudnia 2017 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 grudnia2017

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 grudnia 2017 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za listopad,
  • dokonać wpłaty na PFRON za listopad.

31 grudnia2017

 • ZFŚS

  Do 31 grudnia 2017 r.
  Trzeba:

  • dokonać korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2017 r.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel