Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2020

10 stycznia2020

 • Składki ZUS

  Do 10 stycznia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 stycznia2020

 • Składki ZUS

  Do 15 stycznia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 stycznia2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 stycznia 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2019 r.,
  • dokonać wpłaty na PFRON za grudzień 2019 r.

31 stycznia2020

 • ZUS IWA

  Do 31 stycznia 2020 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację ZUS IWA za 2019 r.

luty 2020

05 lutego2020

 • Składki ZUS

  Do 5 lutego 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 lutego2020

 • Składki ZUS

  Do 10 lutego 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17 lutego2020

 • Składki ZUS

  Do 17 lutego 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 lutego2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 lutego 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za styczeń,
  • dokonać wpłaty na PFRON za styczeń.

marzec 2020

02 marca2020

 • Informacja dla osoby ubezpieczonej / Informacja o przychodach emeryta/rencisty

  Do 2 marca 2020 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację roczną dla ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców) za 2019 r.;
  • informację o przychodach zatrudnionych emerytów/rencistów za 2019 r.

  Termin przesunięty na poniedziałek 2 marca, w związku z tym, że 29 lutego 2020 r. wypada w sobotę

05 marca2020

 • Składki ZUS

  Do 5 marca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 marca2020

 • Składki ZUS

  Do 10 marca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 marca2020

 • Składki ZUS

  Do 16 marca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 marca2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 marca 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za luty,
  • dokonać wpłaty na PFRON za luty.

31 marca2020

 • ZUS ZSWA za 2019 r.

  Do 31 marca 2020 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację do ZUS o pracownikach zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA) za 2019 r.

kwiecień 2020

06 kwietnia2020

 • Składki ZUS

  Do 6 kwietnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 kwietnia2020

 • Składki ZUS

  Do 10 kwietnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 kwietnia2020

 • Składki ZUS

  Do 15 kwietnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 kwietnia2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 kwietnia 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za marzec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za marzec.

24 kwietnia2020

 • PPK

  24 kwietnia 2020 r.
  Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez podmioty zatrudniające (wg. stanu na 30 czerwca 2019 r.) co najmniej 50 osób 

maj 2020

05 maja2020

 • Składki ZUS

  Do 5 maja 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 maja2020

 • Składki ZUS

  Do 11 maja 2020 r.
  Trzeba wpłacić:
  wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 maja2020

 • Składki ZUS

  Do 15 maja 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 maja2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 maja 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za kwiecień.

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • ZFŚS
  Do 1 czerwca 2020 r.
  Trzeba:
  • przekazać pierwszą część odpisu na rachunek ZFŚS (termin przesunięty na poniedziałek 1 czerwca, gdyż 31 maja 2020 r. wypada w niedzielę)

05 czerwca2020

 • Składki ZUS

  Do 5 czerwca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 czerwca2020

 • Składki ZUS

  Do 10 czerwca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za maj - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 czerwca2020

 • Składki ZUS

  Do 15 czerwca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

22 czerwca2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 22 czerwca 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za maj,
  • dokonać wpłaty na PFRON za maj.

lipiec 2020

06 lipca2020

 • Składki ZUS

  Do 6 lipca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 lipca2020

 • Składki ZUS

  Do 10 lipca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 lipca2020

 • Składki ZUS

  Do 15 lipca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 lipca2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 lipca 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za czerwiec.

sierpień 2020

05 sierpnia2020

 • Składki ZUS

  Do 5 sierpnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 sierpnia2020

 • Składki ZUS

  Do 10 sierpnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17 sierpnia2020

 • Składki ZUS

  Do 17 sierpnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 sierpnia2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 sierpnia 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za lipiec.

wrzesień 2020

07 września2020

 • Składki ZUS

  Do 7 września 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 września2020

 • Składki ZUS

  Do 10 września 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 września2020

 • Składki ZUS

  Do 15 września 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21 września2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 21 września 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za sierpień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za sierpień.

30 września2020

 • ZFŚS

  Do 30 września 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • drugą część odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

październik 2020

05 października2020

 • Składki ZUS

  Do 5 października 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

12 października2020

 • Składki ZUS

  Do 12 października 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  składki ZUS za wrzesień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 października2020

 • Składki ZUS

  Do 15 października 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 października2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 października 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za wrzesień.

27 października2020

 • PPK

  27 października 2020 r.

  • Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez podmioty zatrudniające (wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.) co najmniej 20 osób 

listopad 2020

05 listopada2020

 • Składki ZUS

  Do 5 listopada 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 listopada2020

 • PPK

  10 listopada 2020 r.

  • Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające (wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.) co najmniej 20 osób 

12 listopada2020

 • Składki ZUS

  Do 12 listopada 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 listopada2020

 • Składki ZUS

  Do 16 listopada 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 listopada2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 listopada 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za październik,
  • dokonać wpłaty na PFRON za październik.

30 listopada2020

 • Ustalenie płatnika zasiłków na 2021 r.

  30 listopada 2020 r.
  Według stanu na ten dzień następuje ustalenie który podmiot (pracodawca czy ZUS) uprawniony będzie do wypłaty ubezpieczonym w 2021 r. świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa.
  Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej, prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość ustalają oraz świadczenia te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, płatnikiem zasiłku jest ZUS.

grudzień 2020

07 grudnia2020

 • Składki ZUS

  Do 7 grudnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 grudnia2020

 • Składki ZUS

  Do 10 grudnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 grudnia2020

 • Składki ZUS

  Do 15 grudnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21 grudnia2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 21 grudnia 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za listopad,
  • dokonać wpłaty na PFRON za listopad.

31 grudnia2020

 • ZFŚS

  Do 31 grudnia 2020 r.
  Trzeba:

  • dokonać korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2020 r.

styczeń 2021

05 stycznia2021

 • Składki ZUS

  Do 5 stycznia 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 stycznia2021

 • Składki ZUS

  Do 11 stycznia 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 stycznia2021

 • Składki ZUS

  Do 15 stycznia 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 stycznia2021

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 stycznia 2021 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2020 r.,
  • dokonać wpłaty na PFRON za grudzień 2020 r.

22 stycznia2021

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 22 lutego 2021 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za styczeń,
  • dokonać wpłaty na PFRON za styczeń.

luty 2021

01 lutego2021

 • ZUS IWA

  Do 1 lutego 2021 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację ZUS IWA za 2020 r. (termin przesunięty na 1 lutego, gdyż 31 stycznia 2021 r. wypada w niedzielę)

05 lutego2021

 • Składki ZUS

  Do 5 lutego 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 lutego2021

 • Składki ZUS

  Do 10 lutego 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 lutego2021

 • Składki ZUS

  Do 15 lutego 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

22 lutego2021

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 22 lutego 2021 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za styczeń 2021 r.,
  • dokonać wpłaty na PFRON za styczeń 2021 r.

marzec 2021

01 marca2021

 • Informacja dla osoby ubezpieczonej / Informacja o przychodach emeryta/rencisty

  Do 1 marca 2020 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację roczną dla ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców) za 2020 r.;
  • informację o przychodach zatrudnionych emerytów/rencistów za 2020 r.

  Termin przesunięty na poniedziałek 1 marca, w związku z tym, że 28 lutego 2021 r. wypada w niedzielę

05 marca2021

 • Składki ZUS

  Do 5 marca 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 marca2021

 • Składki ZUS

  Do 10 marca 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 marca2021

 • Składki ZUS

  Do 15 marca 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

22 marca2021

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 22 marca 2021 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za luty,
  • dokonać wpłaty na PFRON za luty.

31 marca2021

 • ZSWA za 2020 r.

  Do 31 marca 2021 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację do ZUS o pracownikach zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA) za 2020 r.

kwiecień 2021

06 kwietnia2021

 • Składki ZUS

  Do 6 kwietnia 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Dzisiaj

 • Składki ZUS

  Do 12 kwietnia 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 kwietnia2021

 • Składki ZUS

  Do 15 kwietnia 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 kwietnia2021

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 kwietnia 2021 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za marzec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za marzec.

maj 2021

05 maja2021

 • Składki ZUS

  Do 5 maja 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 maja2021

 • Składki ZUS

  Do 10 maja 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17 maja2021

 • Składki ZUS

  Do 17 maja 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 maja2021

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 maja 2021 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za kwiecień.

31 maja2021

 • ZFŚS

  Do 31 maja 2021 r.
  Trzeba:

  • przekazać pierwszą część odpisu na rachunek ZFŚS za 2021 r.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel