Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2019

05 stycznia2019

 • Składki ZUS

  Do 5 stycznia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 stycznia2019

 • Składki ZUS

  Do 10 stycznia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 stycznia2019

 • Składki ZUS

  Do 15 stycznia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

22 stycznia2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 22 stycznia 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2018 r.,
  • dokonać wpłaty na PFRON za grudzień 2018 r.

31 stycznia2019

 • ZUS IWA

  Do 31 stycznia 2019 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację ZUS IWA za 2018 r.

luty 2019

05 lutego2019

 • Składki ZUS

  Do 5 lutego 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 lutego2019

 • Składki ZUS

  Do 11 lutego 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 lutego2019

 • Składki ZUS

  Do 15 lutego 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 lutego2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 lutego 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za styczeń,
  • dokonać wpłaty na PFRON za styczeń.

28 lutego2019

 • Informacja roczna dla osoby ubezpieczonej

  Do 28 lutego 2019 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację roczną dla ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców) za 2018 r.

marzec 2019

05 marca2019

 • Składki ZUS

  Do 5 marca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 marca2019

 • Składki ZUS

  Do 11 marca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 marca2019

 • Składki ZUS

  Do 15 marca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 marca2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 marca 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za luty,
  • dokonać wpłaty na PFRON za luty.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • ZUS ZSWA za 2018 r.

  Do 1 kwietnia 2019 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację do ZUS o pracownikach zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA) za 2018 r. (termin przesunięty na 1 kwietnia, ponieważ 31 marca wypada w niedzielę)

05 kwietnia2019

 • Składki ZUS

  Do 5 kwietnia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 kwietnia2019

 • Składki ZUS

  Do 10 kwietnia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 kwietnia2019

 • Składki ZUS

  Do 15 kwietnia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

23 kwietnia2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 23 kwietnia 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za marzec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za marzec.

maj 2019

06 maja2019

 • Składki ZUS

  Do 6 maja 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 maja2019

 • Składki ZUS

  Do 10 maja 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 maja2019

 • Składki ZUS

  Do 15 maja 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 maja2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 maja 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za kwiecień.

31 maja2019

 • ZFŚS

  Do 31 maja 2019 r. trzeba:

  • przekazać pierwszą część odpisu na rachunek ZFŚS

czerwiec 2019

05 czerwca2019

 • Składki ZUS

  Do 5 czerwca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 czerwca2019

 • Składki ZUS

  Do 10 czerwca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17 czerwca2019

 • Składki ZUS

  Do 17 czerwca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21 czerwca2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 21 czerwca 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za maj,
  • dokonać wpłaty na PFRON za maj.

27 czerwca2019

 • SZKOLENIA KADROWE

  Excel dla kadr i płac - praktyczne warsztaty

  Excel jest obecnie niezbędnym narzędziem pracy w każdej dziedzinie. Działy kadrowo-płacowe mają swoją oddzielną specyfikę i właśnie dla nich przygotowane jest to szkolenie. Dzięki warsztatom uczestnicy zapoznają się ze wszystkimi funkcjami excela, które ułatwią pracę. Takie kwestie jak przygotowywanie danych, dokumentów, naliczanie wynagrodzeń, kosztów i wiele innych, staną się łatwe, a excel nie będzie miał już tajemnic.

  Miejsce szkolenia: Warszawa

  Więcej informacji >>

28 czerwca2019

 • SZKOLENIA KADROWE

  Pracownicze plany kapitałowe - jak wdrożyć i realizować 

  Celem szkolenia jest przygotowanie działów kadrowych, płacowych i finansowych firm do wdrożenia kolejnych programów oszczędnościowych w ramach III filara emerytalnego – pracowniczych planów kapitałowych (PPK).

  Miejsce szkolenia: Wrocław
  Więcej informacji >>

lipiec 2019

05 lipca2019

 • Składki ZUS

  Do 5 lipca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 lipca2019

 • Składki ZUS

  Do 10 lipca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 lipca2019

 • Składki ZUS

  Do 15 lipca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

17 lipca2019

 • SZKOLENIA KADROWE

  Grafik, ewidencja czasu pracy i dokumentacja po zmianach w 2019 r.

  Szkolenie pomoże uporządkować proces planowania i ewidencjonowania czasu pracy oraz wykluczyć rozmaite błędy oraz pułapki.

  Miejsce szkolenia: Toruń

  Więcej informacji >>

18 lipca2019

 • SZKOLENIA KADROWE

  Grafik, ewidencja czasu pracy i dokumentacja po zmianach w 2019 r.

  Szkolenie pomoże uporządkować proces planowania i ewidencjonowania czasu pracy oraz wykluczyć rozmaite błędy oraz pułapki.

  Miejsce szkolenia: Warszawa

  Więcej informacji >>

19 lipca2019

 • SZKOLENIA KADROWE

  Umowa zlecenie - charakterystyka, zasady zawierania

  Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami zawierania umowy zlecenia oraz jej alternatywami w kontekście związku z umową o pracę oraz umową o dzieło. Przybliżamy temat rozliczeń składowo-podatkowych oraz optymalizacji kosztów dla pracodawców.

  Miejsce szkolenia: Poznań

  Więcej informacji >>

22 lipca2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 22 lipca 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za czerwiec.

26 lipca2019

 • SZKOLENIA KADROWE

  Wyliczanie wynagrodzeń krok po kroku

  Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom fundamentalnej wiedzy z podstawowych zasad naliczania wynagrodzeń oraz gruntowne wyjaśnienie i zrozumienie kluczowych aspektów do pracy w dziale płac.

  Miejsce szkolenia: Warszawa

  Więcej informacji >>

29 lipca2019

 • SZKOLENIA KADROWE

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2019 z uwzględnieniem RODO i zmian podatkowych

  Szkolenie ma na celu zaznajomić uczestników z najnowszymi zmianami, które zaszły w ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

  Miejsce szkolenia: Warszawa

  Więcej informacji >>

sierpień 2019

05 sierpnia2019

 • Składki ZUS

  Do 5 sierpnia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

12 sierpnia2019

 • Składki ZUS

  Do 12 sierpnia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 sierpnia2019

 • Składki ZUS

  Do 16 sierpnia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 sierpnia2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 sierpnia 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za lipiec.

wrzesień 2019

05 września2019

 • Składki ZUS

  Do 5 września 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 września2019

 • Składki ZUS

  Do 10 września 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 września2019

 • Składki ZUS

  Do 16 września 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 września2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 września 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za sierpień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za sierpień.

30 września2019

 • ZFŚS

  Do 30 września 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • drugą część odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

październik 2019

07 października2019

 • Składki ZUS

  Do 7 października 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 października2019

 • Składki ZUS

  Do 10 października 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 października2019

 • Składki ZUS

  Do 15 października 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21 października2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 21 października 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za wrzesień.

listopad 2019

05 listopada2019

 • Składki ZUS

  Do 5 listopada 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

12 listopada2019

 • Składki ZUS

  Do 12 listopada 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 listopada2019

 • Składki ZUS

  Do 15 listopada 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 listopada2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 listopada 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za październik,
  • dokonać wpłaty na PFRON za październik.

30 listopada2019

 • Ustalenie płatnika zasiłków na 2020 r.

  30 listopada 2019 r.
  Według stanu na ten dzień następuje ustalenie który podmiot (pracodawca czy ZUS) uprawniony będzie do wypłaty ubezpieczonym w 2020 r. świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa.

  Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej, prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość ustalają oraz świadczenia te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, płatnikiem zasiłku jest ZUS.

grudzień 2019

05 grudnia2019

 • Składki ZUS

  Do 5 grudnia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 grudnia2019

 • Składki ZUS

  Do 10 grudnia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 grudnia2019

 • Składki ZUS

  Do 16 grudnia 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 grudnia2019

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 grudnia 2019 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za listopad,
  • dokonać wpłaty na PFRON za listopad.

31 grudnia2019

 • ZFŚS

  Do 31 grudnia 2019 r.
  Trzeba:

  • dokonać korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2019 r.

styczeń 2020

10 stycznia2020

 • Składki ZUS

  Do 10 stycznia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 stycznia2020

 • Składki ZUS

  Do 15 stycznia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 stycznia2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 stycznia 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2019 r.,
  • dokonać wpłaty na PFRON za grudzień 2019 r.

31 stycznia2020

 • ZUS IWA

  Do 31 stycznia 2020 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację ZUS IWA za 2019 r.

luty 2020

05 lutego2020

 • Składki ZUS

  Do 5 lutego 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 lutego2020

 • Składki ZUS

  Do 10 lutego 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17 lutego2020

 • Składki ZUS

  Do 17 lutego 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 lutego2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 lutego 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za styczeń,
  • dokonać wpłaty na PFRON za styczeń.

marzec 2020

02 marca2020

 • Informacja dla osoby ubezpieczonej / Informacja o przychodach emeryta/rencisty

  Do 2 marca 2020 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację roczną dla ubezpieczonych (pracowników, zleceniobiorców) za 2019 r.;
  • informację o przychodach zatrudnionych emerytów/rencistów za 2019 r.

  Termin przesunięty na poniedziałek 2 marca, w związku z tym, że 29 lutego 2020 r. wypada w sobotę

05 marca2020

 • Składki ZUS

  Do 5 marca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 marca2020

 • Składki ZUS

  Do 10 marca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 marca2020

 • Składki ZUS

  Do 16 marca 2019 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 marca2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 marca 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za luty,
  • dokonać wpłaty na PFRON za luty.

31 marca2020

 • ZUS ZSWA za 2019 r.

  Do 31 marca 2020 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację do ZUS o pracownikach zatrudnionych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA) za 2019 r.

kwiecień 2020

06 kwietnia2020

 • Składki ZUS

  Do 6 kwietnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 kwietnia2020

 • Składki ZUS

  Do 10 kwietnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 kwietnia2020

 • Składki ZUS

  Do 15 kwietnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 kwietnia2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 kwietnia 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za marzec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za marzec.

24 kwietnia2020

 • PPK

  24 kwietnia 2020 r.
  Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez podmioty zatrudniające (wg. stanu na 30 czerwca 2019 r.) co najmniej 50 osób 

maj 2020

05 maja2020

 • Składki ZUS

  Do 5 maja 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 maja2020

 • Składki ZUS

  Do 11 maja 2020 r.
  Trzeba wpłacić:
  wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 maja2020

 • Składki ZUS

  Do 15 maja 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 maja2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 maja 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za kwiecień.

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • ZFŚS
  Do 1 czerwca 2020 r.
  Trzeba:
  • przekazać pierwszą część odpisu na rachunek ZFŚS (termin przesunięty na poniedziałek 1 czerwca, gdyż 31 maja 2020 r. wypada w niedzielę)

05 czerwca2020

 • Składki ZUS

  Do 5 czerwca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 czerwca2020

 • Składki ZUS

  Do 10 czerwca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za maj - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 czerwca2020

 • Składki ZUS

  Do 15 czerwca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

22 czerwca2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 22 czerwca 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za maj,
  • dokonać wpłaty na PFRON za maj.

lipiec 2020

06 lipca2020

 • Składki ZUS

  Do 6 lipca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 lipca2020

 • Składki ZUS

  Do 10 lipca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 lipca2020

 • Składki ZUS

  Do 15 lipca 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 lipca2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 lipca 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za czerwiec.

sierpień 2020

05 sierpnia2020

 • Składki ZUS

  Do 5 sierpnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 sierpnia2020

 • Składki ZUS

  Do 10 sierpnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

17 sierpnia2020

 • Składki ZUS

  Do 17 sierpnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 sierpnia2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 sierpnia 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • dokonać wpłaty na PFRON za lipiec.

wrzesień 2020

07 września2020

 • Składki ZUS

  Do 7 września 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 września2020

 • Składki ZUS

  Do 10 września 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 września2020

 • Składki ZUS

  Do 15 września 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21 września2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 21 września 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za sierpień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za sierpień.

30 września2020

 • ZFŚS

  Do 30 września 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • drugą część odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

październik 2020

05 października2020

 • Składki ZUS

  Do 5 października 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

12 października2020

 • Składki ZUS

  Do 12 października 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  składki ZUS za wrzesień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 października2020

 • Składki ZUS

  Do 15 października 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 października2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 października 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień,
  • dokonać wpłaty na PFRON za wrzesień.

27 października2020

 • PPK

  27 października 2020 r.

  • Ostateczny termin na zawarcie umowy o zarządzanie PPK przez podmioty zatrudniające (wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.) co najmniej 20 osób 

listopad 2020

05 listopada2020

 • Składki ZUS

  Do 5 listopada 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 listopada2020

 • PPK

  10 listopada 2020 r.

  • Ostateczny termin na zawarcie umowy o prowadzenie PPK przez podmioty zatrudniające (wg. stanu na 31 grudnia 2019 r.) co najmniej 20 osób 

12 listopada2020

 • Składki ZUS

  Do 12 listopada 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

16 listopada2020

 • Składki ZUS

  Do 16 listopada 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 listopada2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 listopada 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za październik,
  • dokonać wpłaty na PFRON za październik.

30 listopada2020

 • Ustalenie płatnika zasiłków na 2021 r.

  30 listopada 2020 r.
  Według stanu na ten dzień następuje ustalenie który podmiot (pracodawca czy ZUS) uprawniony będzie do wypłaty ubezpieczonym w 2021 r. świadczeń z tytułu choroby lub macierzyństwa.
  Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy zasiłkowej, prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, ich wysokość ustalają oraz świadczenia te wypłacają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 ubezpieczonych. Jeśli płatnik zgłasza do ubezpieczenia chorobowego mniej niż 20 osób, płatnikiem zasiłku jest ZUS.

grudzień 2020

07 grudnia2020

 • Składki ZUS

  Do 7 grudnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

10 grudnia2020

 • Składki ZUS

  Do 10 grudnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 grudnia2020

 • Składki ZUS

  Do 15 grudnia 2020 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

21 grudnia2020

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 21 grudnia 2020 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za listopad,
  • dokonać wpłaty na PFRON za listopad.

31 grudnia2020

 • ZFŚS

  Do 31 grudnia 2020 r.
  Trzeba:

  • dokonać korekty odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2020 r.

styczeń 2021

05 stycznia2021

 • Składki ZUS

  Do 5 stycznia 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - termin dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

11 stycznia2021

 • Składki ZUS

  Do 11 stycznia 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie

15 stycznia2021

 • Składki ZUS

  Do 15 stycznia 2021 r.
  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)

20 stycznia2021

 • Zaliczka na podatek / Wpłata na PFRON

  Do 20 stycznia 2021 r.
  Trzeba:

  • wpłacić pobrane zaliczki na podatek od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2020 r.,
  • dokonać wpłaty na PFRON za grudzień 2020 r.

luty 2021

01 lutego2021

 • ZUS IWA

  Do 1 lutego 2021 r.
  Trzeba sporządzić:

  • informację ZUS IWA za 2020 r. (termin przesunięty na 1 lutego, gdyż 31 stycznia 2021 r. wypada w niedzielę)

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel