Do podstawowych obowiązków pracodawcy należy prowadzenie i przechowywanie dokumentacji związanej z naliczaniem wynagrodzeń i innych świadczeń pracowniczych. Reguły związane z przyznawaniem i wypłatą poszczególnych składników wynagrodzenia określone są w szczegółowy sposób przede wszystkim w zakładowych regulaminach wynagradzania i premiowania. W tym dziale znajdziesz praktyczne porady ekspertów omawiające różnorodne zagadnienia związane z prowadzeniem dokumentacji płacowej, jak również jej przechowywaniem i wydawaniem dokumentów (zaświadczeń) na wniosek pracownika.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel