Aby ustalić, czy dany pracodawca musi stosować ustawę z 13 marca 2003 r., należy wziąć pod uwagę tylko osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy (a więc np. nie bierzemy pod uwagę zleceniobiorców). Liczymy pracowników, bez względu na to, czy w czasie zwolnień są w pracy, czy np. są to pracownicy przebywający na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych. Nie jest istotny wymiar etatu, na podstawie którego zatrudniony jest pracownik. Liczymy więc każdego pracownika jako 1, bez względu na wymiar etatu. A w którym momencie pracowników musi być 20 lub więcej, żeby trzeba było stosować ustawę? Przepisy tego nie przesądzają, ale pomaga orzecznictwo Sądu Najwyższego. Sprawdź, co radzą eksperci i ile kosztuje pracodawcę zwolnienie pracownika.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel