Świadczenia chorobowe z ubezpieczenia społecznego w postaci zasiłku i wynagrodzenia za czas choroby, zasiłku opiekuńczego, macierzyńskiego, wypadkowego i świadczenia rehabilitacyjnego, przysługują pracownikom na zasadach wskazanych w art. 92 kp oraz w ustawie zasiłkowej. Zmieniając regulaminy wynagradzania i premiowania, pracodawcy powinni zdawać sobie sprawę z tego, że nowe zapisy mogą wpływać na sposób ustalania podstawy wymiaru zasiłków w razie choroby i macierzyństwa. Czy oznacza to, że pracodawca będzie musiał na nowo przeliczać podstawy świadczeń chorobowych wszystkich pracowników? W dziale znajdziesz odpowiedzi ekspertów na pytania związane z ustalaniem prawa i rozliczaniem na listach płac świadczeń chorobowych.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel