Pracownik który twierdzi, że zarabia zbyt mało w stosunku do pozostałych pracowników, może pozwać pracodawcę o zapłatę odszkodowania z tytułu dyskryminacji placowej. Pracodawca nie pozostaje w takim procesie bez szans, chociaż o tym, czy uda się wygrać sprawę, zadecyduje to, czy wcześniej zadbał o ustalenie wynagrodzeń w sposób niedyskryminacyjny. To nie jest jedyne odszkodowanie, jakie pracodawca może być zmuszony wypłacić. Uchroń się przed koniecznością poniesienia takiego wydatku.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel