Czy wiesz, ze prawo do skorzystania ze środków ZFŚS nie może być uzależnione od rodzaju umowy łączącej pracownika z pracodawcą? Wśród osób uprawnionych art. 2 pkt 5 ustawy o funduszu socjalnym wymienia m.in. pracowników, nie wprowadzając jednak własnej definicji pracownika. Oznacza to, że zastosowanie ma tu art. 2 kp mówiący o tym, iż pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania oraz spółdzielczej umowy o pracę.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel