Przy podróży służbowej zadania służbowe zlecone przez pracodawcę muszą być wykonywane poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy pracownika. Pracodawca ma obowiązek określić miejsce wykonywania pracy w umowie o pracę zawartej z pracownikiem. Przejazdy służbowe pracowników w granicach miejscowości, w której znajduje się ich miejsce pracy nie są definiowane jako podróż służbowa. Sprawdź, ile musisz zapłacić pracownikowi.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel