Wszystkie świadczenia wylicza się na zasadach obowiązujących przy kalkulowaniu pieniężnego ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy. W przypadku należności stanowiących równowartość miesięcznego, dwumiesięcznego lub trzymiesięcznego wynagrodzenia, nie ma potrzeby dzielenia sumy miesięcznych pensji przez współczynnik ekwiwalentowy. Przepisy zezwalają pracodawcom na ustalanie korzystniejszych zasad liczenia odpraw i odszkodowań dla pracowników niż przewidują to powszechnie obowiązujące akty prawne. Oto przykłady liczbowe i listy płac.

Odprawy z tytułu zwolnień

Odprawa pośmiertna i inne

Odprawa emerytalno-rentowa

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel