Czas dojazdu do miejsca wykonywania pracy (tutaj – miejsca docelowego podróży służbowej) nie może zostać doliczony do czasu pracy. To samo dotyczy czasu powrotu z podróży służbowej – nie jest on wliczany do czasu pracy pracownika, ponieważ w tym czasie pracownik nie pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Tym samym za czas dojazdu i powrotu z podróży pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie, chociaż istnieje wyjątek. Sprawdź, jak właściwie rozliczać czas pracy w podróży służbowej.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel