Do obliczania zaliczki na podatek dochodowy trzeba uzyskać od pracownika dokumenty dotyczące: wysokości należnych mu kosztów uzyskania przychodów, uprawnień do kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek, identyfikatora podatkowego (NIP, PESEL). Sprawdzaj na bieżąco szczegóły rozliczeń z fiskusem.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel