W tym miejscu znajdziesz aktualności, informacje dotyczące projektów zmian oraz sygnalizację najważniejszych rozstrzygnięć sądowych i stanowisk ZUS w zakresie dotyczącym rozliczania składek ZUS, naliczania zasiłków, a także uprawnień emerytalno-rentowych.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel