Choroba pracownika uprawnia do wynagrodzenia i następnie do zasiłku chorobowego. Sprawdź zasady, przykłady liczbowe i komentarze ekspertów. Pamiętaj, że jeżeli pracownik ukończył 50 lat, wówczas przysługuje mu wynagrodzenie za czas choroby łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, a od 15. dnia nabywa prawo do zasiłku chorobowego.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel