W tym miejscu znajdziesz praktyczne porady ekspertów w zakresie zagadnień związanych z działalnością socjalną pracodawcy, w szczególności tworzeniem, prowadzeniem i likwidacją zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a także wypłatą świadczeń urlopowych. Zapraszamy do tego działu zawsze, gdy chcesz się upewnić m.in. jak prawidłowo określić krąg uprawnionych do ZFŚS i kryteria przyznawania świadczeń, naliczać i korygować odpisy na ZFŚS, ustalać wysokość poszczególnych świadczeń i prowadzić dokumentację.

Działalność socjalna

ZFŚS

Świadczenie urlopowe

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel