Odprawa emerytalno-rentowa przysługuje bez względu na długość okresu zatrudnienia u danego pracodawcy czy rodzaj umowy o pracę. Pracownik, który otrzymał odprawę, nie może ponownie nabyć do niej prawa. Nie uzyska jej zatem osoba, która otrzymała już takie świadczenie u poprzedniego pracodawcy lub gdy otrzymała odprawę rentową, a następnie przechodzi na emeryturę. Pracodawca może również wypłacić pracownikowi wyższą odprawę niż to wynika z przepisów Kodeksu pracy. Może to wynikać z postanowień układu zbiorowego pracy, regulaminu wynagradzania czy samej umowy o pracę. W tym dziale znajdziesz praktyczne wyjaśnienia ekspertów odnoszące się do tej tematyki.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel