Określenie przez pracodawcę terminu wypłaty pensji za przepracowany czas powinno polegać na wyznaczeniu konkretnego i stałego dnia miesiąca przypadającego najpóźniej w ciągu pierwszych 10 dni następujących po miesiącu, za który wynagrodzenie jest należne. Zakłady pracy zobligowane są więc do wskazania konkretnego dnia wypłaty, np. ostatniego kalendarzowego dnia miesiąca czy 10. dnia następnego miesiąca. Nie dość precyzyjne określenie terminu wypłaty wynagrodzenia jest często kwestionowane przez Państwową Inspekcję Pracy. Sprawdź, jak tego uniknąć.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel