Prowadzenie dokumentacji pracowniczej należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. Prawidłowe z nich wywiązywanie się ma istotne znaczenie nie tylko dla zatrudnionych, lecz również zabezpiecza pracodawcę przed roszczeniami pracowników oraz sankcjami organów kontroli. W tym dziale znajdziesz praktyczne porady i informacje m.in. w zakresie prowadzenia akt osobowych, przygotowywania i wydawania informacji o warunkach zatrudnienia oraz wystawiania, korygowania i sporządzania odpisów świadectwa pracy.

Dokumentacja

Informacja o warunkach zatrudnienia

Akta osobowe

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel