Podejmując decyzję o wprowadzeniu odpowiednich systemów i rozkładów czasu pracy pracodawca powinien kierować się zasadą pełnego i efektywnego wykorzystania czasu pracy przez pracowników oraz mieć na względzie zasady wynikające z Kodeksu pracy. W tym dziale znajdziesz porady ekspertów z tym związane.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel