Szczególna ochrona trwałości zatrudnienia pracowników – rodziców jest związana z urlopami: macierzyńskim, na warunkach macierzyńskiego (tzw. adopcyjnym), rodzicielskim, ojcowskim i wychowawczym oraz korzystaniem z obniżonego wymiaru czasu pracy przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego. Ochrona ta polega na zakazie wypowiedzenia i rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę, a także na zakazie dokonania pracownikowi wypowiedzenia zmieniającego warunki pracy lub płacy. W tym dziale znajdziesz porady ekspertów odnoszące się do tego zagadnienia.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel