Jednym z organów powołanych do sprawowania nadzoru i kontroli warunków, w jakich wykonywana jest praca, a także szeroko rozumianego prawa pracy, jest Państwowa Inspekcja Pracy (PIP). Natomiast ZUS sprawuje kontrolę w zakresie właściwego wykonywania przez pracodawców, jako płatników składek, zadań i obowiązków w zakresie ubezpieczeń społecznych. W tym dziale znajdziesz porady ekspertów odnoszące się do zasad, uprawnień i obowiązków pracodawców w toku postępowania kontrolnego.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel