Pracę w godzinach nadliczbowych stanowi praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Jak prawidłowo polecać i rozliczać godziny nadliczbowe? Porady ekspertów z tym związane znajdziesz w tym dziale.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel