Ponieważ informacja o warunkach zatrudnienia jest dokumentem dla pracownika i powinny z niego jasno wynikać warunki jego pracy, warto zadbać, aby była czytelna i zrozumiała dla zatrudnionego. Jak prawidłowo sporządzać informację o warunkach zatrudnienia - porady ekspertów w tym zakresie znajdziesz tutaj.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel