Wymiar czasu pracy odpowiada liczbie godzin, jaką pracownik powinien przepracować w danym okresie rozliczeniowym w normalnym czasie pracy. W tym dziale znajdziesz szereg wskazówek ekspertów odnoszących się do zasad ustalania wymiaru czasu pracy.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel