W określonych przepisami sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem bez zachowawnia okresu wypowiedzenia. Porady ekspertów z tym związane znajdziesz w tym miejscu.

Rozwiązanie z powodu długotrwałej choroby

Rozwiązanie w trybie dyscyplinarnym

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel