W określonych przepisami sytuacjach pracodawca może rozwiązać umowę z pracownikiem bez zachowania okresu wypowiedzenia, np. w tzw. trybie dyscyplinarnym lub w związku z długotrwałą nieobecnością spowodowaną chorobą. Porady ekspertów z tym związane znajdziesz w tym miejscu.

Rozwiązanie z powodu długotrwałej choroby

Rozwiązanie w trybie dyscyplinarnym

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel