W tej części prezentujemy porady ekspertów w zakresie tematyki emerytalno-rentowej. Upewnij się, jakie warunki musi spełnić pracownik, aby mógł nabyć prawo do emerytury lub renty. Dowiedz się również, jakie obowiązki ciążą na pracodawcy w związku z przejściem pracownika na któreś z tych świadczeń oraz gromadzeniem i przygotowaniem niezbędnej dokumentacji.

Świadczenia emerytalno-rentowe

Emerytury pomostowe

Renty

Postępowanie emerytalno-rentowe

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel