Pracownicze plany kapitałowe to system systematycznego gromadzenia oszczędności przez uczestników PPK z przeznaczeniem na wypłatę po osiągnięciu 60. roku życia oraz na inne cele określone w przepisach. Obowiązki związane z właściwym wdrożeniem PPK w dużej mierze obciążają podmioty zatrudniające. Zajdziesz tu praktyczne wskazówki, porady ekspertów i interpretacje, wideoszkolenia, a także wzory dokumentów i akty prawne niezbędne pracodawcom tworzącym PPK.

Naliczanie i rozliczanie wpłat na PPK

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel