W tym dziale znajdziesz wiele praktycznych odpowiedzi na pytania związanych z rozliczaniem podróży służbowych pracowników. Upewnij się, jakie świadczenia przysługują zatrudnionym z tytułu podróży służbowych krajowych i zagranicznych, a więc kiedy i na jakich zasadach pracodawca ma obowiązek wypłacania pracownikom diet, ryczałtów bądź innych należności przysługujących w związku z delegacją służbową. Dowiedz się też, kiedy mamy do czynienia z delegowaniem pracowników oraz jak prawidłowo prowadzić dokumentację związaną z rozliczaniem delegacji.

Czas pracy w podróży służbowej

Należności z tytułu podróży służbowej

Używanie prywatnego pojazdu do celów służbowych

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel