Odprawa pośmiertna od pracodawcy przysługuje rodzinie w razie śmierci pracownika w czasie trwania stosunku pracy lub w czasie pobierania (po jego rozwiązaniu) zasiłku z tytułu niezdolności do pracy wskutek choroby, a jej wysokość jest uzależniona od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy. Odprawa taka korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz nie stanowi podstawy naliczenia składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zapoznaj się z odpowiedziami, które otrzymali nasi Czytelnicy.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel