Pracownikowi, który używa w celach służbowych samochodu osobowego niebędącego własnością firmy, przysługują od pracodawcy należności stanowiące zwrot poniesionych kosztów. Samochód nie musi być własnością lub współwłasnością podwładnego. Może być to pojazd użyczony bądź wynajęty. Czy takie rozwiązanie opłaca się pracodawcy?

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel