Wykonywanie obowiązków służbowych w godzinach nadliczbowych może być zrekompensowane pracownikowi dwojako: poprzez udzielenie mu czasu wolnego (na jego wniosek lub z inicjatywy pracodawcy), albo przez wypłacenie mu wynagrodzenia ze stosownym dodatkiem. Procesy o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny są jednymi z najczęściej spotykanych spraw dotyczących wynagrodzeń. Jednocześnie przegranie ich rodzi często bardzo dotkliwe finansowe konsekwencje dla pracodawców. Muszą oni nie tylko zapłacić za dodatki wynikające z nadgodzin, ale i odsetki ustawowe czasem za kilkuletni okres. Bez prawidłowo prowadzonej dokumentacji w tym zakresie pozycja procesowa pracodawcy jest bardzo słaba. Sprawdź, jak uniknąć kosztownych wydatków.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel