Z tytułu odbywania podróży służbowej zarówno krajowej, jak i zagranicznej, pracownikowi – oprócz wynagrodzenia za czas pracy wykonywanej w trakcie tej podróży – przysługują należności na pokrycie kosztów z nią związanych. Pracownikowi przysługują diety oraz zwrot kosztów przejazdów, noclegów, dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych udokumentowanych wydatków, określonych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb. Pracodawca nie zawsze ma obowiązek wypłacenia pracownikowi diet za czas podróży służbowej. Poznaj odpowiedzi naszych ekspertów na pytania nadsyłane codziennie na adres mailowy portalu.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel