Nasi eksperci

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

Katarzyna Pietruszyńska-Jarosz

zywania i rozwiązywania stosunku pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
Specjalista z zakresu prawa pracy, autorka licznych artykułów, porad i wyjaśnień z zakresu prawa pracy, w tym w szczególności dotyczących problematyki urlopów wypoczynkowych, nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem.
454 artykułów na stronie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel