Tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury stanowią główne zadanie instytucji kultury – jednostek powoływanych specjalnie w tym celu nie tylko przez państwo i samorządy, ale też i przez podmioty prywatne. Każda z tych instytucji musi jednak funkcjonować na podstawie przepisów prawa. Tymi podstawowymi przepisami są unormowania zawarte w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Dotyczą one wszystkich instytucji kultury i zawierają też przepisy do których muszą się zastosować organizatorzy – tak publiczni jak i prywatni.

Prawo autorskie w kulturze

Wynagrodzenie i świadczenia

Czas pracy

Umowy w instytucjach kultury

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel