Pracodawca powinien właściwie udokumentować, jaka część czasu pracy poświęcono na zadania twórcze. Jeśli prowadzi on np. systemową ewidencję rejestracji i rozliczania czasu pracy swoich pracowników, ewidencja ta określa oraz rozgranicza czas pracy na: czas poświęcony na twórcze prace związane z tworzeniem projektów oraz na czas przeznaczony na wykonywanie innych czynności pracowniczych i administracyjnych (urlopy, szkolenia, badania itp.), niezwiązanych z procesami twórczymi. Poznaj także inne zagadnienia związane w prawem autorskim w instytucjach kultury.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel