Instytucje kultury, jako instytucje mające za zadanie tworzenie, upowszechnianie i ochronę kultury, są podmiotami prawa. Jako samodzielne podmioty, dysponujące osobowością prawną, muszą mieć swoją własną reprezentację. W przypadku instytucji kultury przepisy ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej przewidują wyłącznie jednoosobowe kierowanie instytucją – wzmocnione dodatkowo inną niż umowna podstawą nawiązania stosunku pracy, a mianowicie powołaniem. W tym dziale znajdziesz praktyczne porady ekspertów omawiające różnorodne zagadnienia związane z zarządzaniem instytucji kultury.

eporadnia

Odpowiedzi nawet na najtrudniejsze pytania do 48 h.

Zadaj pytanie ekspertowi »

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel