Rozpoczęcie pracy w okresie studiów i kontynuowanie jej po zakończeniu nauki a prawo nauczyciela do zasiłku na zagospodarowanie

Zasiłek na zagospodarowanie dla nauczyciela a przerwy w zatrudnieniu

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel