Dyrektor osobiście może zadbać o zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Częściej jednak wyznacza on jedną osobę w instytucji, która w imieniu dyrektora sprawuje nadzór nad ochroną danych. W tym dziale znajdziesz praktyczne porady, jak chronić dane osobowe pracowników, a także osób uczestniczących w wydarzeniach kulturalnych w Twojej instytucji kultury. Ustrzeż się przed karami UODO.

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel