Wynagrodzenia, odprawy, nagrody

Pracownicy samorządowi: przejście na emeryturę, wypadek w drodze do pracy, rozliczenie podatkowe – odpowiedzi na 3 pytania

przejście na emeryturę, wypadek w drodze do pracy
Data 27.10.2020Mariusz Pigulski

Pytanie: 1. Pracownik urzędu gminy złożył wniosek o rozwiązanie umowy o pracę w związku z przejściem na emeryturę w dniu 27 października 2020 r. W dniu dzisiejszym jego staż pracy wynosi ponad 31 lat, z tego w urzędzie gminy pracuje od 1 stycznia 2018 r. Czy należy wypłacić odprawę emerytalną w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia?2. Jeden z naszych pracowników uległ wypadkowi w drodze z pracy do domu 15 października 2020 roku. Pracownik ten z poprzedniej umowy chorował w okresie od 5.02 (5 dni), od 02.03-08.03.2020 (7 dni), 09.03-15.03.2020 (7 dni) – łącznie 19 dni. Z naszej umowy (zatrudnienie od 14.05 do 31.10.2020) chorował w okresie od 13.07 do 17.07.2020 (5 dni). Podstawa przyjęta do chorobowego za czerwiec 2020 roku. W sierpniu pracownik przebywał 17 dni na urlopie bezpłatnym. Jaką podstawę przyjąć do wyliczenia wypadku w drodze z pracy? Gdy sytuacja została uznana za wypadek w drodze z pracy wówczas wynagrodzenie chorobowe wypłacane jest w wysokości 100% należnego wynagrodzenia przez 33 dni w ciągu roku kalendarzowego (sumujemy chorobowe z poprzedniej umowy i z umowy u nas)? Jakie kody zwolnienia przyjąć do ZUS?3. Jeden z naszych pracowników we wrześniu przekroczył I próg podatkowy. Czy pracownik może złożyć oświadczenie o wspólnym rozliczeniu z małżonką i dzieckiem i dalej korzystać z podatku w wysokości 17%? Jak powinno wyglądać rozliczenie podatkowe takiego pracownika? Czy dalej można stosować ulgę podatkową?

Dodatek funkcyjny i inne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Nagroda jubileuszowa

Premie i nagrody

Działalność socjalna

Należności za podróże służbowe

Kategorie

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel