Dodatek funkcyjny i inne

Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Nagroda jubileuszowa

Premie i nagrody

Odprawy

Działalność socjalna

Należności za podróże służbowe

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel