Obowiązkiem wielu pracodawców, jako płatników, jest naliczanie i wypłata świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa. Dotyczy to w szczególności zasiłku chorobowego, wyrównawczego, świadczenia rehabilitacyjnego, a także zasiłku macierzyńskiego lub opiekuńczego. Sprawdź praktyczne porady, które pozwolą Ci bezbłędnie ustalać podstawę wymiaru zasiłków, a także wyliczać wysokość i rozliczać świadczenia zgodnie z przepisami.

Zasiłki

Podstawa wymiaru świadczeń

Wynagrodzenie i zasiłek chorobowy

Świadczenie rehabilitacyjne

Zasiłek macierzyński

Świadczenia wypadkowe

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel