Nasi eksperci

awatar eksperta

Renata Gawęcka

Specjalista w zakresie ubezpieczeń społecznych
209 artykułów na stronie

Podstawa wymiaru świadczenia chorobowego a kilka umów o pracę z przerwami

Pytanie: Pracownica zatrudniona od 9 marca 2019 r. idzie w marcu do szpitala na badania. W jaki sposób wyliczyć podstawę świadczenia chorobowego, jeśli w 2019 roku była zatrudniona na kilka umów z przerwami: 1 stycznia – 31 maja 2019 r., 14 – 28 czerwca 2019 r., 8 lipca – 30 sierpnia 2019 r. i obecnie do nadal od 9 września 2019 r. Za 2019 rok zostało jej wypłacone dodatkowe wynagrodzenie roczne w łącznej wysokości 1.833,90 zł. Czy przyjmujemy dodatkowe wynagrodzenie roczne w całości czy tylko w tej części z obecnie obowiązującej umowy? Jeśli tak, to za wrzesień 2019 otrzymała wynagrodzenie w wysokości 1.712,69 zł z racji tego, że nie przepracowała pełnego miesiąca. W jaki sposób włączyć taki miesiąc do podstawy dodatkowego wynagrodzenia rocznego do chorobowego? Dodam, że pracownicy przysługują jedynie wynagrodzenie zasadnicze: wrzesień 2019 r. – 1.712,69 zł, październik 2019 r. – 2.250 zł, listopad 2019 r. – 2.250 zł, grudzień 2019 r. – 2.250 zł, styczeń 2020 r. – 2.600 zł, luty 2020 r. – 2.600 zł. W jaki sposób ustala się podstawę wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa Jak postąpić, jeżeli pierwszy miesiąc zatrudnienia jest niepełny, a zachorowanie ma miejsce w miesiącach następnych Jak ustalić postawę wymiaru świadczeń, jeżeli pracownik nie był zatrudniony u danego pracodawcy przez cały rok kalendarzowy poprzedzający powstanie niezdolności do pracy
5 marca 2020Czytaj więcej »

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel