Ustawa z 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 902)

Ostatnia zmiana: 18.11.2017 r.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1769)

Ostatnia zmiana: 09.11.2017 r.

Ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1817)

Ostatnia zmiana: 28.10.2017 r.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2032)

Ostatnia zmiana: 24.10.2017 r.

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1952)

Ostatnia zmiana: 20.10.2017 r.

Ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1938)

Ostatnia zmiana: 19.10.2017 r.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1949)

Ostatnia zmiana: 19.10.2017 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 134)

Ostatnia zmiana: 12.10.2017 r.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1889)

Ostatnia zmiana: 10.10.2017 r.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1822)

Ostatnia zmiana: 10.10.2017 r.

Ustawa o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1875)

Ostatnia zmiana: 09.10.2017 r.

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383)

Ostatnia zmiana: 01.10.2017 r.

Ustawa z 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 277)

Ostatnia zmiana: 01.10.2017 r.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o emeryturach kapitałowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2014 r., poz. 1097)

Ostatnia zmiana: 01.10.2017 r.

Ustawa z 22 maja 2009 r. o nauczycielskich świadczeniach kompensacyjnych (Dz.U. z 2009 r. nr 97, poz. 800)

Ostatnia zmiana: 01.10.2017 r.

Zapisz się na Newsletter

Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Darmowy e-book w
prezencie!

Umowa o pracę
co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać.
 

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Konferencje

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel