Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383)

Ostatnia zmiana: 17.07.2017 r.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1822)

Ostatnia zmiana: 14.07.2017 r.

Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1368)

Ostatnia zmiana: 12.07.2017 r.

Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 930)

Ostatnia zmiana: 01.07.2017 r.

Ustawa z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 2046)

Ostatnia zmiana: 01.07.2017 r.

ArchiwalnyUstawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1793)

Ostatnia zmiana: 01.07.2017 r.

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 114)

Ostatnia zmiana: 01.07.2017 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 963)

Ostatnia zmiana: 01.07.2017 r.

Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 645)

Ostatnia zmiana: 01.07.2017 r.

Ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 459)

Ostatnia zmiana: 27.06.2017 r.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ostatnia zmiana: 27.06.2017 r.

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1222)

Ostatnia zmiana: 24.06.2017 r.

Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1907)

Ostatnia zmiana: 24.06.2017 r.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1189)

Ostatnia zmiana: 22.06.2017 r.

Ustawa z 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 880)

Ostatnia zmiana: 21.06.2017 r.

Zapisz się na Newsletter

Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Darmowy e-book w
prezencie!

Umowa o pracę
co musi się w niej znaleźć, a jakich zapisów lepiej unikać.
 

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel