Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2343)

Ostatnia zmiana: 22.02.2018 r.

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 200)

Ostatnia zmiana: 22.02.2018 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 2 lutego 2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek (Dz.U. z 2010 r. nr 27, poz. 134)

Ostatnia zmiana: 06.02.2018 r.

Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1257)

Ostatnia zmiana: 02.02.2018 r.

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1383)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1430)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

ArchiwalnyUstawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1938)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

Ustawa z 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 2200)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

ArchiwalnyUstawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1952)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016, poz. 922)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1778)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

Ustawa z 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 155)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

ArchiwalnyUstawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 645)

Ostatnia zmiana: 01.02.2018 r.

Ustawa z 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1889)

Ostatnia zmiana: 27.01.2018 r.

Ustawa z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r., poz. 160)

Ostatnia zmiana: 19.01.2018 r.

Zapisz się na Newsletter

Otrzymuj raz w tygodniu aktualne informacje o zmianach, porady oraz komentarze ekspertów

Darmowy e-book w
prezencie!

Jak rozwiązać umowę
z długo chorującym pracownikiem?
 

Szkolenia Akademia Wiedza i Praktyka

Biblioteka kadrowego

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

Strona używa plików cookies.
Kliknij tutaj, żeby dowiedzieć się jaki jest cel używania cookies oraz jak zmienić ustawienia cookies w przeglądarce.
Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z bieżącymi ustawieniami przeglądarki.

wiper-pixel