Błędy w sposobie wypełnienia formularzy ubezpieczeniowych prowadzą do powstania niewłaściwych zapisów na poszczególnych kontach osoby ubezpieczonej. Porady zamieszczone w tym dziale ułatwią prawidłowe przygotowywanie dokumentacji zgłoszeniowej i rozliczeniowej do ZUS, a w razie potrzeby – pomogą w odpowiednim skorygowaniu dokumentów.

Dokumentacja

Dokumentacja rozliczeniowa

Dokumentacja świadczeniowa

Dokumentacja emerytalno-rentowa

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel