Przekazywanie świadczeń pracownikom z funduszu socjalnego jest częstym przedmiotem kontroli ZUS. Jednak w gruncie rzeczy nie dotyczy ona tego, czy wsparcie z ZFŚS rzeczywiście otrzymał pracownik, który potrzebuje pomocy. Kontrolerzy sprawdzają głównie to, czy przed przekazaniem bonów pracodawca dysponował dokumentami wymaganymi przez ZUS, a określającymi sytuacją bytową pracowników i ich rodzin. Dokumentów tych nie wskazują jednak przepisy ustaw czy też rozporządzeń. Dla Czytelników portalu nie jest to jednak problemem.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel