Wątpliwości pracowników przy PIT-11 dotyczą często wykazanej w PIT-11 kwoty kosztów uzyskania przychodów, a także kwoty wykazanych przychodów lub kosztów ich uzyskania, w sytuacji gdy wypłata wynagrodzenia ma miejsce w innym miesiącu niż ten, za który wynagrodzenie jest należne.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel