Mimo że nie ma takiego obowiązku, w regulaminie funduszu wskazane jest określenie długości wypoczynku, który może być objęty dopłatą. Brak takiej informacji skutkuje tym, że praktycznie każde – nawet kilkudniowe wczasy – powinny być objęte dofinansowaniem.

Copyright ©  Wszelkie prawa zastrzeżone

wiper-pixel